Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Ons website-adres is: www.hoogendoornhout.nl. Het bedrijf achter deze website en verantwoordelijke voor het verzamelen en beschermen van jouw persoonsgegevens is Hoogendoorn Hout, gevestigd aan Pascalstraat 4, 2811 EL Reeuwijk. Voor vragen kunt u ons bereiken via info@hoogendoornhout.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Hoogendoorn Hout verzamelt uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, om contact met u te onderhouden en om een betaling met u af te ronden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Hoogendoorn Hout zal altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken.

Media

Alle aanwezige media op deze site is exclusief eigendom van Hoogendoorn of geplaatst met toestemming van de beeldeigenaar. Verspreiding van deze media is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. U kunt daarvoor contact opnemen via onze contact pagina.

Contactformulieren

Neemt u contact met ons op via het contactformulier, dan geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Cookies

Hoogendoorn Hout gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met wie we jouw data delen

Hoogendoorn Hout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoogendoorn Hout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Hoogendoorn Hout bewaart uw gegevens zo lang als nodig is of tot u aangeeft dat u uit de database wilt worden gehaald.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming/bezwaar in te trekken of te wijzigen. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan moet u een mail sturen naar info@hoogendoornhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoogendoorn Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons