Beschoeiingschot/damwand


Beschoeiingschotten

Een beschoeiing wordt veelal toegepast als grondkering en/of oeverbescherming.
In onze eigen werkplaatsen beschikken we over twee productielijnen waarop deze beschoeiingschotten gemaakt worden. Dit is mogelijk tot en met 2 meter hoog.

Er zijn diverse soorten schotopbouw mogelijk, zoals:

  • Volledig hardhout
  • Combinatie van hardhout en naaldhout
  • Volledig naaldhout (voor bijvoorbeeld onderwater beschoeiing)

Alle type beschoeiingschotten kunnen worden geproduceerd van hout met een duurzaamheid certificaat (FSC® / PEFC™ keurmerk). Tevens kunnen de schotten desgewenst voorzien worden van zgn. antiworteldoek. Omdat het hout vanuit voorraad beschikbaar is zijn de schotten leverbaar in 20, 26 en 30 mm dikte. Het hardhout wat we hierbij toepassen heeft duurzaamheidsklasse I.

2455

 

Damwanden

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen (planken of panelen) die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding (genoemd ‘slot’ bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden.

Damwanden worden in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk als:

  • kademuur langs een haven
  • oeverbescherming langs een kanaal of sloot
  • onderdeel van een dijk of andere waterkering
  • wand van een bouwput of bouwkuip
  • middel om bodemvervuiling te immobiliseren
  • wand van een ondergrondse parkeergarage
  • wand voor schuren, loodsen e.d.

Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie.

damwand

Constructieve aspecten

Wanneer er sprake is van een grote kerende hoogte en daarmee grote gronddruk, dan wordt de damwand verankerd met behulp van ankerstaven en ankerplaten/grondankers. Om de ankerstaven te bevestigen aan de damwand, en de kracht te verdelen, wordt de damwand voorzien van een horizontale gording. De bovenzijde van de damwand wordt in de regel voorzien van een deksloof, een balk die de bovenzijde afdekt.

De damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken.